JT Fastighetsservice AB

Fiskängsvägen 10, 811 32 Sandviken

 

 
 
 

Det ska kännas tryggt att lämna över ansvaret för er fastighet till oss. Detta gäller förstås i det personliga be-mötandet men också att vi som företag uppfyller de krav och förväntningar som både kunder och statliga institutioner ställer. Därför arbetar vi ständigt mot policys gällande arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Detta säkerställer att vi fortsätter att utveckla verksamheten på bästa möjliga sätt.

 

Våra tjänster/produkter:

 
 
 
 

Referenser:

 

Samarbetspartners: