Servisec AB

Hesselmans Torg 5, plan 10, 131 54 Nacka

 

 
 
 

Varför Servisec? 
Servisec levererar tjänster som bidrar till att de som 
verkar i och omkring en fastighet, ska känna att de
vistas på en plats där det är; 
Snyggt - Tryggt - Säkert
Tjänsteutbudet består av olika lösningar inom:
- Säkerhet  
- Parkering
- Lokalvård inkl. miljö- och avfallshantering.
 
Dessa tjänster bidrar var för sig, och främst i kombination, 
till att göra det snyggt, tryggt och säkert i och kring en 
fastighet. Fastigheten kan vara av de flesta slag, men vår 
främsta målgrupp är köpcentrum, kommersiella lokaler, 
villaområden och bostadsrättsföreningar. 
Alla medarbetare på Servisec vet om att service är hjärtat i 
vår verksamhet, sedan kan olika individer ha olika kompetens, 
behörighet och erfarenhet inom våra tjänsteområden, men vår 
gemensamma ledstjärna är service!

Servisec tror på lokal närvaro och verkar idag i 
Uppsala & Stockholmsområdet med huvudkontor i 
Sickla Köpkvarter och lokalkontor i Uppsala.

 
 
 
 
 

Referenser:

BRF Grimsta 
Utfört arbete:
Bevakning & Parkeringsövervakning. 
Kontaktperson:
Monika Patz Strömstedt
Tel:073-7380717     
Mail: patzstromstedt@gmail.com 

 
År Omsättning Rörelseresultat Antal anställda
2018 11926 -353 43