MaserFrakt Aktiebolag

Box 740, 781 27 Borlänge

 

 
 
 

MaserFrakt startades 1939 och är med sina ca 350 delägare, ca 900 fordon & 700 maskiner, ett av Sveriges största maskin & transportförmedlings- företag. 
Även om vi är ett stort företag med det stora företagets resurser och 
effektivitet så har vi genom delägarna också de småskaliga fördelarna som 
personlig service och närhet.
För oss är ett personligt engagemang och närhet 
till våra kunder mycket viktigt, vi anpassar oss efter just Ert behov och 
skräddarsyr enkla lösningar. 
Vi erbjuder alla transport- och maskintjänster och hjälper er gärna även med rådgivning.

 

Våra tjänster/produkter:

- Jord, grus- och bergmaterial 
- Anläggningsbilar 
- Distributionsbilar 
- Dumpers 
- Anläggningsmaskiner 
- Kranbilstransporter 
- Sandupptagning, sopning 
- Grävning, schaktning 
- Dikning, vägunderhåll 
- Anläggning p-platser m.m. 
- Snöröjning, sandning, saltning 
- Övriga transporter & maskintjänst

 
 
 
 

Referenser:

 

Samarbetspartners: