Lekplatsinspektion i Sverige AB

Sikvägen 14, 561 36 Huskvarna

 

 
 
 

Varför måste man besiktiga lekplatser i Sverige?
Sedan 1 januari 1999 skall alla lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år enligt den nya Europeiska standard som då trädde i kraft. Lekplatsbesiktningen görs av en person som har kunskap och utbildning om lekplatsstandarden, plan och bygglagen, boverkets byggregler, produktsäkerhetslagen, produkt ansvarslagen samt ordningslagen.
Varje år inträffar uppskattningsvis 19 000 olyckor på lekplatser och skolgårdar i Sverige bland barn i åldrarna 0-17 år, olyckor som leder till att man söker läkarvård på akutmottagning. Därför är det extra viktigt med tillsyn och kontroll för att minimera olyckor, där kommer vi in i bilden!
Boka lekplatsbesiktning - Fast pris utan dolda avgifter

Reparation och installation av lekredskap
I en korrekt installerad och underhållen lekplats kan barn leka på ett säkert sätt med liten risk för fall, skada- eller strypning. Även om lekredskap ska installeras i enlighet med tillverkarens krav samt EU regler, kan lekredskapen med tiden bli farliga. Regelbundet underhåll behövs för att upprätthålla säkerheten för lekplatsutrustningen, såväl som att förlänga lekplatsens livslängd.
Vi servar och installerar i princip alla märken av lekplatsutrustning. Vi följer noga tillverkarens installationsanvisningar.
Vi hjälper till med att ta fram en underhållsplan för driften av lekplatsen. Vi kan även ta hand om underhåll och drift av lekplatsen.
Rutinmässigt underhåll och kontroll åligger ägaren av lekplatsen enligt lag. 
Kontakta oss och beställ en besiktning av er lekplats. Vi erbjuder även billiga reparationer av er lekplats.Om det inte är värt att reparera så säljer vi prisvärda lekredskap till er. 


Välkomna till oss på Lekplatsinspektion i Sverige AB!


Jari Lämsä

 
 
 
 

Lekplatsinspektion i Sverige AB

Sikvägen 14, 561 36 Huskvarna

 
Telefon: 073-0331406
 
 
 

Referenser:


 
År Omsättning Rörelseresultat Antal anställda
2018 795 168 1
 
 

Lekplatsinspektion i Sverige AB

Sikvägen 14, 561 36 Huskvarna

 
Telefon: 073-0331406