Sveair AB

MIDSOMMARVÄGEN 10 2TR, 126 35 Hägersten

 

 
 

Vi är ett företag med över 35 års erfarenhet i branschen som utför allt inom ventilation, Ovk-besiktningar, åtgärder, injustering, rengöring samt montagejobb. 
Vi jobbar i dagsläget med bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, industrier, vårdfastigheter samt kommuner.  Våra medarbetare är riksbehöriga OVK-kontrollanter. (Riksbehörighet K) 

Vår ambition är att hjälpa Er till ett bättre inomhusklimat! 

Vad innebär OVK?
Sedan 1991 finns det en förordning som innebär att funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, i byggnader ska utföras. Av reglerna framgår hur funktionskontrollen går till. Det är byggnadens ägare ska se till att den görs.

Syftet är bland annat att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och vid en besiktning kontrollera hur ventilationsanläggningen sköts och fungerar. Funktionskontroll ska utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, en första besiktning, eller vid en ombyggnad som även omfattat ventilationssystemet. Befintliga byggnader ska kontrolleras vid regelbundet återkommande besiktningar.

 

Våra tjänster/produkter:

- OVK besiktning
- Service/åtgärdsarbeten
- Installation
- Injustering av luftflöden
- Kanalrengöring
- Utredningar

 
 
 

Referenser:

Tyresö Kommun
Tyresö Bostäder
Hoist Energy
Caverion AB
PEFAB AB
Stockholmshem
Klimatpartner AB
Hammarby sjöstads fastighets AB

 

 

Samarbetspartners: