Skanska Industrial Solutions AB Borlänge

Hammargatan 2, 781 71 Borlänge

 

 
 
 

Från stora projekt till mindre uppdrag! 
Skanska jobbar med stora och komplexa projekt som broar, undermarksarbeten, större infrastruktursatsningar, anläggningsprojekt och exploateringsarbeten. Men vi åtar oss även mindre uppdrag. 
Eftersom vi finns representerade över hela landet kan vi sätta samman projektgrupper som besitter både specialistkompetens och lokal kännedom.

 

 

Våra tjänster/produkter:

- Asfalt
- Betong 
- Byggservice 
- Grundläggning 
- Grus och kross 
- Infraservice 
- Maskinuthyrning 
- Stenkonservering 
- Teknisk spetskompetens

 
 
 

Skanska Industrial Solutions AB Borlänge

Hammargatan 2, 781 71 Borlänge

 
 
 
 

Samarbetspartners:

 

 

 

Skanskas Uppförandekod

Vi strävar efter att hålla en 
hög etisk nivå som ligger i 
linje med våra värderingar.

 
År Omsättning Rörelseresultat Antal anställda
2018 6146075 275109 1397
 
 

Skanska Industrial Solutions AB Borlänge

Hammargatan 2, 781 71 Borlänge